Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunmasına İlişkin Gizlilik Ve Veri Politikası

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız.


Bu aydınlatma metni,Anadolu Yetenek Akademisi Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) olarak “Anadolu Yetenek Akademisi (AYA) Platformu” üzerinden sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KKVK” veya “Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunulmaktadır.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER


Kimlik Bilgileriniz : Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Anne ve Baba Adı, Medeni Hal

İletişim Bilgileri : Cep Telefonu, İkinci Telefon, E-Posta Adresi, İletişim Adresi

Eğitim ve Öğrenci Bilgileri : Öğrenci/Mezuniyet Durumu, Eğitim Türü (Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Bilgileri), Sınıf/Mezuniyet Durumu, Üniversite Bilgisi, Bölüm Bilgisi, Üniversite Giriş Tarihi, Mezuniyet Tarihi, Not Ortalaması, Eğitim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Yetkinlikler, Projeler, Bilgisayar Bilgisi, Sınav Bilgisi

İş Deneyim Bilgisi : Kariyer Durumu, Deneyim Bilgisi, İş Tecrübeleri (Önceki İşveren Bilgisi, Çalıştığı Pozisyon, İşe Giriş ve Çıkış Tarihi),

Görsel ve İşitsel Veri : Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf Özel Nitelikli Kişisel Veri : Engellilik Durumu, Dernek, Vakıf veya Sendika Üyeliği, Özgeçmişinizde Yer Alan Fotoğraf

Diğer : Askerlik Durumu, Sürücü Belgesi, Referanslar (Referans Kişisinin Adı Soyadı, Unvanı, İşyeri, Telefonu, E-Postası), Üye Olduğu Öğrenci Kulübü Bilgisi, Varsa Özgeçmişinize Eklediğiniz Her Türlü Word, Excel, Sunum Dosyaları, Proje Dokümanı, Makale, Sunum, Portfolyo, Tez, Özgeçmiş, Dil Belgesi, Transkript, Öğrenci Belgesi, Sertifika, Maaş Beklentisi, Hobiniz,

AYA Platform Kullanım Verileri : Üye Olduğu Tarih, Yaptığınız Başvurular, Siteye Login Olma Sıklığınız/Zamanlarınız, Son Mesaj Tarihi, IP, Özgeçmişinizin Güncellenme Tarihi, Çalışmayı Tercih Ettiğiniz Pozisyonlar, Şehirler, Engellediğiniz Firmalar, Çalışıyor Olup Olmadığınız, Aday Sektör Adı, Son Login Tarihiniz, Son Mesaj Atılan Firma, Son İş Seviyesi

Ayrıca, özgeçmiş ve profil oluşturma esnasında manuel olarak doldurduğunuz alanlarda ve sisteme evrak yüklediğiniz alanlarda verdiğiniz kişisel verilerinizi de profilinizin içerisine kaydetmek suretiyle işlemekteyiz. Bu sebeple işlenmesini istemeyeceğiniz bilgilerinizi bu dosyalarda bulundurmamanızı ve bu bilgileri doldurmamanızı öneriyoruz.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ


AYA Platformu’nda özgeçmişinizi yüklediğinizde paylaştığınız fotoğraf, engellilik durumu bilgisi ile dernek üyeliği bilgisi özel nitelikli kişisel veridir. Engellilik durumuna ilişkin kişisel veriniz, özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik olarak talep edilmektedir. Engellilik bilginizi paylaşmayı tercih etmez iseniz, işveren yeterli bilgiyi edinemeyeceğinden engelli adayı pozisyonunda istihdam edilme ihtimaliniz işveren tarafından değerlendirilemeyecektir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanız aranmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan özel nitelikli kişisel verileriniz bizlere izin vermeniz halinde işlenecek olup dilediğiniz zaman rızanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır. Bizlerle paylaşacağınız özgeçmişlerinizde özel nitelikli kişisel verilerin mevcut olması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine açık rıza vermiş sayılırsınız.


KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ


Toplanan kişisel verileriniz;


 • Kullanıcı kaydı oluşturmak,
 • İstihdam yaratmak ve mezun kullanıcıların işe alım sürecine destek vermek,
 • Öğrenci kullanıcılar ile stajyer ihtiyacı olan işverenleri bir araya getirmek,
 • Kariyer gelişimlerine yönelik fırsatları öğrenci ve mezunlara ulaştırabilmek ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını sağlamak,
 • Veri sorumlusunun yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Kullanıcıların, kariyer merkezleri ve/veya işverenler tarafından duyurulan kariyer fuarları / etkinlikleri ve ilgili eğitimleri inceleyebilmesi ve başvuru yapabilmesine olanak sağlamak
 • Hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet kontrolü sağlamak,
 • İşverenlerin firmaları ve sağladıkları kariyer fırsatları hakkında öğrencilere bilgi verebilmesine, iş / staj ilanlarını doğrudan öğrenci / mezunlara duyurabilmesine, başvuru almasına olanak sağlamak,
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçleriyle ilgili, tarafların birbirlerini tanımaları, eşleşmeleri ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan bilgilerin sunulması, AYA Platformu tarafından insan kaynakları ile ilgili bilgilerin pay ve paydaşlara aktarılması,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • İşhabercim, özgeçmiş görüntüleme vb gibi, işe alım sürecinizde size destek olabilecek bildirimlerin iletilmesini sağlamak,

 • amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi” hukuki sebebine dayanarak, özel nitelikli kişisel veriniz ise Kanunun 5. maddesinde yer alan, “açık rıza” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla sınırlı olarak, özgeçmişinizin görüntülendiği durumlarda, görüntüleyen kişi/kurumlar/işverenler veya işverenin grup şirket olması halinde bu gruptaki diğer şirketler veya grup şirketlerin erişebildiği ortak bir sisteme aktarılabilmekte; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortaklarımız, Şirketimiz pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz, e-posta veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yolu da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; Şirketimiz tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL VE NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ?


Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Şirketimizin yurtiçi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Şirket politikalarına uygun olarak saklanmaktadır.

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİMİZ


Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânları ilgili teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı buradan ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?


Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere Başvuru Formunda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri:

Anadolu Yetenek Akademisi Danışmanlık A.Ş.
Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:2n İç Kapı No: 3 Yenimahalle/Ankara
Tel: 0 312 299 21 64
E-posta: basvuru@ayaturkiye.comKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Burada vereceğiniz açık rıza yalnızca fotoğraf, engellilik durumu, dernek, vakıf veya sendika üyeliği ve detaylarına ilişkin olmayıp, özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamına ve hem özel nitelikli hem de genel nitelikli kişsiel verilerinizin bu metinde sözü edilen şekillerde işlenmesine ve aktarılmasına ilişkindir.

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • Özgeçmişinizdeki “Fotoğraf” bölümü,
 • Özgeçmişinizde belirtebileceğiniz engellilik durumunuz, engel oranınız, konuyla ilgil detaylar,
 • Sendika, vakıf ve dernek üyeliğine ilişkin detaylar,
 • Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verilerininiz.

Bazı işverenler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel verilerinizi isteyebilmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına özgeçmişinizi doldururken özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilecek bölümlerdeki kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için sizden ayrı bir onay kutucuğunda açık rıza istemekteyiz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki kişisel verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verilerinizi ve bu metne konu kişisel verilerinizi, hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla işverenlerle paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Üye Ol sayfasındaki "Verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen şekilde işlenmesine onay veriyorum" ifadesinin yanındaki kutucuğu işaretlemekle açık rıza vermiş olursunuz.